If 63 million voters donated $10 each for the Wall, get a tax credit would you do it? YES or NO?

Many ideas have swirled about who will pay $21 billion to make President Trump’s most important campaign promise come true.

Some of them failed, but this one won’t. jsajjs

There’s an unexpected hero coming forward with the finances to take care of the cost once and for all.

Even though we wish the idea of El Chapo’s cash covering a large part of the expense, Ted Cruz’s proposition for this wasn’t a possibility. Although the construction of the wall is already underway, it could be finished much quicker than it was expected. Building a big, beautiful wall on the Southern border was President Donald Trump’s signature promise during his campaign, winning him support from advocates for hard-line immigration reform.

According to our source, Freedom Daily, Trump restated his promise to make Mexico pay for his wall, suggesting that they would do it by renegotiating NAFTA. “They can pay for it indirectly through Nafta,” Trump said in an interview with the Wall Street Journal on Thursday. “We make a good deal on Nafta, and, say, I’m going to take a small percentage of that money and it’s going toward the wall. Guess what? Mexico’s paying.”

“I can tell you I think the American market would go up if I terminated Nafta and renegotiated a new deal,” the president said.

He threatened to terminate NAFTA unless they could reach a renegotiation of the trade deal, saying that he was waiting until after the presidential election in Mexico.

“I understand that a lot of things are hard to negotiate prior to an election,” he said. “They have an election coming up fairly shortly. I understand that makes it a little bit difficult for them.”

If NAFTA doesn’t work out, the financing problem could soon be solved if Alabama Senator Luther Strange get his way. Strange discussed his idea of where this much-needed wad of cash could come out. Those who want immigrants in this country don’t seem to have an issue with paying for them to be here, so they should be okay with footing the bill to keep them in their country.
Strange explained that the funds should come directly from so-called Sanctuary Cities who don’t follow the law. This would be a fine for going against the President, not cooperating with local people, refusing to turn immigrants in and preventing people from bidding on the border wall. The Senator’s simple solution is that cities who refuse to comply with the nation’s law are not going to get the money that they expect from the government because it’s going to go to building the wall.

Scroll down to the comments and tell us what you think.

Legendary Actor Clint Eastwood To Meryl Streep: “I’ll Never Apologize People Who Insults My Country, Flag And Anthem, People Who Rape And Killing Americans, I Hate People Who Hates And Insults My Country and My President And Always Will Fight Against Them.” Do You Stand With Our Legend ?

Legendary Actor Clint Eastwood To Meryl Streep: “I’ll Never Apologize People Who Insults My Country, Flag And Anthem, People Who Rape And Killing Americans, I Hate People Who Hates And Insults My Country and My President And Always Will Fight Against Them.” Do You Stand With Our Legend ?
For more click in Video ↓↓

PRESIDENT TRUMP’S SUPPORT WITH CONSERVATARIANS STAYS STRONG WITH 90%+ VOTE IN RECENT FACEBOOK POLL.*Poll Ends on Christmas

Despite what the media says about Donald Trump’s popularity it is not swaying amongst his conservative and libertarian supporters at our Facebook page The Conservatarian. In a sweeping landslide victory, America’s current commander in chief won 93% of the poll’s total vote to the question “If the 2020 election were tomorrow who would get your vote?”.
198 Total Votes: 184 – Trump / 14 – Clinton
With 198 total votes, the 45th President of the United States received 184 votes and Crooked Hillary Clinton received only 14 total votes. It is obvious support for the President remains strong after his nearly 1 year in the Presidency.

Many Conservatarians laud Trump for not only his limited government beliefs but his ability to follow through on his promises. This is something Republicans have long struggled with from President Bush to even Presidental contenders like John McCain and Mitt Romney. We have long been searching for someone like Ronald Reagan who not only talked a good game but performed one. Trump can be seen following through on his word through executive orders, judicial appointments and within passed legislation like the recent tax reform legislation passed.

Rand Paul, the write-in candidate?
With all this said though it should be noted many in our audience clamored for a third choice. The most popular third choice was the libertarian Republican Kentucky junior Senator, Rand Paul. Rand Paul is well known for his staunch fiscally conservative positions on the economy while holding a dovish foreign policy much like the late Ronald Reagan (God Bless his soul). Though Rand Paul is the most popular third choice it should be noted he and president Donald Trump have much in common.

During the Republican Primary contest, there was a clear rift between Rand Paul and Donald Trump. However, with time has came friendship and the two can be seen working on many important issues together from tax reform to healthcare to even cutting government waste. The President has said, “When you get Rand Paul on your side, it has to be positive, that I can tell you,”. In turn, Senator Paul has said: “I’m very glad to be a part of this and I really want to commend the president for having the boldness and the leadership and the foresight to get this done.”

The mainstream media has a narrative they are trying to create that says because Republicans lost the Republican senate race in the red state of Alabama and the governorship of the light blue state of Virginia that its base is turning on the part. Of course, this is all linked back to Trump by them. However, this can be seen to be untrue.

Conservatives, Libertarians, and Conservatarians still seem to have a home in the Republican party and this poll shows many of them still support President Trump. Days before the 2016 Election this page The Conservatarian endorsed Donald Trump for the presidency of The United States of America. I am pleased to say we still support our president and as the Editor & Chief, I am glad to see you all do as well.

Click on Video for Vote

50 mijë vende pune në Gjermani, Ja si te aplikoni online

Mjafton një zanat për të depërtuar në tregun gjerman të punës. Janë 50 mijë vende të lira të shpallura nga Gjermania, por jo të gjitha këto kërkesa do të plotësohen prej aplikantëve shqiptarë.

Drejtori i Shërbimit Kombëtar të Punësimit, Artur Micko, sqaron për gazetën të gjitha procedurat që do duhet të ndiqen prej atyre që janë të interesuar. Kualifikimi i duhur dhe njohja e një gjuhe të huaj janë dy kriteret bazë që kërkohen. Përmes një interviste dhënë për gazetën, Micko thotë se misioni i SHKP në gjithë këtë proces është thjesht dhe vetëm informues. Në çdo zyrë pune do të jetë një sportel i posaçëm që do të shërbejë për të orientuar qytetarët mbi hapat që duhet të ndjekin. Sa i takon listës së profesioneve që kërkohen, është e larmishme, duke filluar nga mekanik, agronom, hidraulik dhe deri tek infermierë, mjekë dhe farmacistë.
Kjo kërkesë e shtetit gjerman për të mbushur boshllëqet e tregut vendës me forcë punëtore të kualifikuar ka ngjallur interesin e shumë të rinjve, të cilët u janë drejtuar zyrave të punës për të aplikuar. Mësohet se vetëm në harkun e më pak se dy viteve janë larguar nga vendi ynë rreth 800 profesionistë. Pjesa më e madhe prej tyre janë mjekë dhe infermierë. Dëshira për të lënë vendin nuk është nxitur vetëm prej kushteve më të mira, por edhe prej pagave më të larta.

Gjermania ka ofruar mundësi punësimi, duke shpallur 50 mijë vende të lira pune. Cilat janë profesionet më të kërkuara?

Portali zyrtar gjerman “Make it in Germany” http://www.make-it-in-germany. com/ publikon prej shumë kohësh vendet vakante në Gjermani, ashtu sikurse publikojmë edhe ne në faqen zyrtare të Shërbimit Kombëtar të Punësimit, vendet vakante online. Ka profesione të ndryshme që kërkohen, që në shumë raste janë shumë specifike, si për shembull profesionet që kanë të bëjnë me përpunimin e metaleve, mekatronikën, profesionet elektrike dhe elektroteknike, TIK, sigurimi teknik në ndërtesa, mashinist treni, mjekësi dhe kujdesi shëndetësor etj.

Ministri Klosi ka thënë se nuk ka kuota të përcaktuara për vendin tonë dhe se procesi i aplikimit është edhe konkurrim nga ku fiton më i miri…

Po. Nuk ka kuota të përcaktuara për asnjë vend, d.m.th., as për vendin tonë. Theksoj edhe një herë se këto vende pune ofrohen për të gjithë të interesuarit, brenda dhe jashtë BE-së, si dhe më gjerë.

Të mbetemi pak te mënyra e aplikimit, çfarë praktike ndiqet dhe cilat janë kriteret e përzgjedhjes?
Procesi i aplikimit është i hapur për të gjithë, nuk ka kritere paraprake, qofshin këto moshore, gjinore etj. E vetmja kërkesë që duhet përmbushur është kualifikimi i duhur për vendin e punës. Pra në këto kushte mund të aplikojnë të gjithë ata që plotësojnë kushtet për të përfituar një vend pune, ku natyrisht kërkohen njohuri të gjuhës së huaj, në të shumtën e rasteve gjermanisht, si dhe një dëshmi profesionale e njohur në Gjermani.

Në faqen e sipërpërmendur përshkruhen në mënyrë të detajuar dhe të hollësishme procedurat e aplikimit në 4 gjuhë, përkatësisht në gjermanisht, anglisht, frëngjisht dhe spanjisht. Sa i takon pozicionit që do të ketë Shërbimi Kombëtar i Punësimit në këtë proces,më duhet të qartësoj se roli ynë do të jetë thjesht dhe vetëm informues. Në çdo zyrë pune do të ngrihet një sportel i posaçëm, që do të informojë qytetarët e interesuar mbi hapat që ndiqen. Dy ditë më parë, në prezencë të ministrit të Mirëqenies Sociale, Blendi Klosi, u hap Qendra Gjermane e Informimit për Migracion, Arsim profesional dhe Karrierë (DIMAK). DIMAK Albania, së bashku me stafin e SHKP-së, do të ofrojë në një qendër të vetme informacione në lidhje me mundësitë dhe rreziqet e migracionit, si dhe këshillime në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me qasjen në tregun e punës në Shqipëri dhe Gjermani. Qendra që është hapur tashmë në Tiranë, nuk do të jetë e vetmja. Të gjitha zyrat tona të punës do të jenë të përgatitura dhe të trajnuara për të dhënë informacionin e nevojshëm.

A ka afate të përcaktuara, domethënë sa kohë duhet nga intervista deri në firmosjen e kontratës?

Nuk ka afate të përcaktuara, intervista mund të realizohet shpejt dhe kontrata mund të firmoset pas përzgjedhjes. Më tej fillon procedura për aplikimin për vizë, sepse leja e punës duhet të shoqërohet dhe me lejen përkatëse të qëndrimit në Gjermani, që nënkupton aplikimin për vizë pune në Ambasadën Gjermane. Të gjitha informacionet në lidhje me aplikimin për vizë për leje qëndrimi në Gjermani mund të gjenden të përditësuara rregullisht në faqen zyrtare të Ambasadës Gjermane në Tiranë, edhe në gjuhën shqipe.

Në Shqipëri ka edhe qendra trajnimi profesional të posaçme. Një certifikatë e lëshuar prej tyre, a është garanci për të fituar vendin e punës?

Besoj e keni fjalën për mundësinë e një praktike profesionale, që është një procedurë me vete dhe që ndryshon nga aplikimi për një vend pune. Nëse përfundon me sukses një praktikë profesionale, mund të kesh një pikënisje të mirë për aplikimin për një vend pune. Garancia e vendit të punës varet nga aplikimi i suksesshëm dhe përmbushja e kushteve të sipërpërmendura.

Ajo që josh më shumë qytetarët janë edhe pagat e larta që ofrohen. Keni dijeni ju se sa variojnë pagat për profesionet që përmendët?

Pagat dhe kushtet e punës janë në përputhje me standardet e tregut gjerman të punës. Nuk mund të thuhen tarifa të sakta.

Banksy & Friends Setting Up in London

In London, over the weekend 3–5 May 2008, Banksy hosted an exhibition called The Cans Festival. It was situated on Leake Street, a road tunnel formerly used by Eurostar underneath London Waterloo station. Graffiti artists with stencils were invited to join in and paint their own artwork, as long as it did not cover anyone else’s. Banksy invited artists from around the world to exhibit their works.
Click in Video

Baby Stabbed 90 Times for Biting Mother While Breastfeeding

There comes a time when every breastfeeding mother dreads their sweet baby biting down on them while nursing. Some women fear this moment so much, they will actually stop nursing altogether just to avoid being bitten.

Since babies will practically gnaw on anything that relieves the pain of teething, it’s not unusual for them to bite. There’s even another reason a baby will bite that you probably never imagined: Babies bite as a sign of affection.

When a baby does this, mothers usually take them off the breast and put them down in a non-punitive way to let them know that biting means an end to the nursing.
But one mother in eastern China’s Jiangsu Province decided to take matters into her own hands–leaving her eight-month-old baby boy in a pool of blood.


Xiao Bao is lucky to be alive after his mother stabbed him 90 times with a pair of scissors, mostly on his face, for biting down on her nipple while breastfeeding. One of Xiao’s uncles found him in the yard of their home and rushed him to the hospital.
After getting more than 100 stitches, the infant is recovering.
Despite neighbors pleading with the local government to take custody of the poor child, Xiao will remain with his mother and two uncles.

Burri im ikte për punë shpesh, por kunati më … (HISTORI +18)

Une u martova ne moshe te re,ishin prinderit ata qe zgjollen burrin e jetes sime.

Ne fillim te marteses ishte gjithqka e mrekullueshme kalonim shume mire se bashku,pershtateshim me njeri tjetrin dhe benim seks qdo nate me nje fjale ngopeshim me njeri tjetrin.

Por gjithqka perfundoi kur burri im filloi te punonte si vozites kamioni ne nje ndermarje private dhe udhetonte ne shtetet fqinje, mungonte shum ne shtepi kishte raste kur 1 jave nuk ishte ne shtepi dhe kur vinte ishte i lodhur dhe nuk ma kushtonte vemendjen fare.

Mua mu desh te jetoja me kunatin tim i cili ate kohe ishte 18 vjeq i cili ishte shum me ndryshe nga i vellai ma kushtonte vemendjen shume rinte me mua mbremjeve shikonim filma me nje fjale nuk deshironte te me linte vetem te merzitesha.

Por shume here me ngacmonte me thoshte:sa kohe ke pa bere seks,ti meriton nje mashkull si une qe mund te te kenaqte,cila pozite te pelqn me sjume etjj….

E bente me qellim qe te me bezdiste po une ia ktheva je i vogel per keto gjera,ndoshta i vogel po K***e kam te madh qe mund te te kenaq.

Une fillova te qesh dhe isha une ajo qe filloi te nacmonte i thash ke guxim te besh seks me mua,mendon se mund te me kenaqesh u afrova afer tij dhe si padashje ja preka Karin e tij ai fillloi te djersitej dhe i dukej qarte karri i tij i fryre mbi breket e tij te shkurtra verore.

Une duke qeshur i thash qe do te shkoja te beja nje dush dhe si me shaka i thash se mund te vinte bash me mua.

Hyra ne banjo dhe fillova te zhvishem leshoa ujin dhe fillova te lahesha kur nuk kaluan disa minua e pashe ate te zhveshur prane meje qe po hapte deren e dushit per te hyre brenda nuk i thash asgje ktheva bythet drejt karit te tij dhe fillova ti dridhja ai nuk mund te duronte mi kapte cicat fort dhe mi kafshonte sikur te mos i kishte mare kur ne jete,i merte ere trupit tim edhe une tashme isha e eksituar dhe duke pare karrin e tij mezi prisja te ma fufte me p*** qe te ma shuante etjen time.
Beme dush duke e ledhatuar njeri tjetrin ohh zot ai ishte shume i kendshem ishte taman si nje engjull i derguar te me kenaqte mua.

Ashtu te lagur shkuam ne dhomen time dhe aty ngadal me shtriu ne shtrat dhe me shikonte u ul ngadal dhe filloi te me puthte ne buze me afsh filloi ngadal te shkonte teposht ne qafe filloi te ma thithte gjoksin si nje femije per qumesht dhe me ne fund filloi te ma lepinte p**** tim e lash te me bente qfare te deshironte ai,dhe brenda pak minutave planifikoja ta merrja une situaten ne dore.

U ngrita ne kembe dhe e shtriva ate ne shtrat ai i befasuar me shikonte.

Ja mora k*** e tij ne goj dhe si e urritur fillova te ja thithja ai si i qmendur bertiste nga kenaqesia mu derdh brenda ne goje disa here ndersa une isha si nje femije qe nuk e leshonte nga goja lodren e saj,pastaj ai filloi te me lepinte p*** dhe me ne fund te ma fuste k**** e tij ne p**** tem ai me qinte si i qmendur sdinte te ndalej ndersa une e ofendoja me fjalet”KAQ DI TE BESH?KESHTU MENDON SE ME KENAQ”ai edhe me shume me qinte o zot ishte bere djers i teri me pyeste nese e me kenaqte ndersa une me te dyja kembet e rrezova dhe fillova ta kaleroja si e qmendur sepse isha une ajo qe isha e etur per k***.

Obama and Bush launch dual coded attacks on Trump as former presidents denounce ‘politics of division’

George W Bush and Barack Obama have both publicly criticised the political climate in the US, in what has been interpreted as a thinly-veiled attack on Donald Trump’s administration.

Neither of the former presidents named Mr Trump, but Mr Obama railed against the “politics of division”, and implied the Trump administration had set US democracy “back 50 years”, while Mr Bush criticised the “casual cruelty” and “bigotry”, which he said threatened American politics.

An unwritten rule in US politics is that former presidents maintain a silence over their successors, but Mr Bush and Mr Obama delivered an unprecedented twin blow to the White House on Thursday morning.

Speaking at a Democratic campaign rally in Newark, Mr Obama said: “Our politics is so divided and so angry and so nasty.”

“Instead of our politics reflecting our values, we’ve got politics infecting our communities. Instead of looking for ways of working together to get things done in a practical way, we’ve got folks who are deliberately trying to make folks angry, to demonise people who have different ideas… to provide a short-term tactical advantage.”

He added: “If you have to win a campaign by dividing people, you won’t be able to govern them.”
What we can’t have is the same old politics of division that we have seen so many times before, that dates back centuries.”

Earlier in the morning, the last Republican before Mr Trump to occupy the White House, Mr Bush issued his own warning while speaking in New York.

Mr Bush said: “Bigotry seems emboldened. Our politics seems more vulnerable to conspiracy theories and outright fabrication.”
“There are some signs that the intensity of support for democracy itself has waned – especially among the young.”

He added: “At times it can seem like the forces pulling us apart are stronger than the forces binding us together.

“We’ve seen nationalism distorted into nativism, forgotten the dynamism that immigration has always brought to America.”

Dr Jacob Parakilas, an expert in US foreign policy at Chatham House, told The Independent the move signals a new willingness on Mr Obama’s part to re-engage in the political discourse.

He said: “It’s not entirely unprecedented, but it is very rare for presidents to criticise their successors, it’s notable that neither Obama nor Bush called out Trump directly. I think they’re both still trying to give voice to criticisms without declaring war directly on Trump.”

He added: “What this represents is Obama beginning to move out of that framework and become a little bit more willing to reengage in the political debate.

Who Else Thinks Obama’s 2018 Salary “Raise” Should Go To Those On Social Security?

While President Trump is donating money to hurricane victims, his predecessor is wanting more money. Yes, former president Barack Obama is demanding Congress increase his allowance to $1,153,000 next year. Actually, he is demanding it from taxpayers.If given the increase, Obama will officially be the costliest ex-president in United States history. According to reports, he will be earning $200,000 more than Bill Clinton and more than twice what Jimmy Carter receives. Carter will be receiving $465,000 in 2018. And, Obama is spending half of the money just on office space.His sprawling 8.198 square foot D.C office, (or should we say Trump resistance headquarters), is costing taxpayers $536,000 a year.
Additionally, Obama’s pension payment is the highest of all the former presidents at $236,000. However, he spends the least amount of money on communications expenses. Which, is somewhat surprising, given all the time he spends bashing President Trump around the globe.Consider this, Obama is earning big bucks on the Wall Street lecture circuit. Just last month, Obama spoke to clients of the New York firm, Northern Trust Corp. A speech, by the way, that netted him a $400,000 payday. Ironically, in 2009 he was slamming the very same people he is now pandering to.
Regardless, Obama’s demand is absurd, to say the least. After all, why should taxpayers be paying him more money? Especially, when they know he is using their hard-earned dollars to create more chaos and division. A good example of that is the upcoming “Obama Foundation Summit.”
Being held in Chicago on October 31 and November 1, the event is a being billed as a global collaboration. The foundation’s website offers a description of the meeting saying:“During this inaugural Summit, hundreds of leaders from around the world will come together to exchange ideas and explore creative solutions to common problems…”